Foto biblioteca

Foto biblioteca

21/02/22

Concurso de poesía e imaxe

 
Ao longo da historia atopamos numerosos exemplos de representacións que xogan co texto e coa imaxe, pero é no século XIX, coas vangardas europeas, cando o caligrama convértese nun xénero específico da literatura. Un caligrama é unha representación gráfica a partir dun escrito, en moitas ocasións poético, na que as palabras dispóñense sobre o papel coa intención de representar o seu contido. 
A poesía visual vai máis aló do caligrama, xoga coas palabras pero tamén con imaxes debuxadas, fotografías, obxectos… apreciándose coma se fose un cadro, unha escultura ou calquera outra obra de carácter artístico. 

Para conmemorar o Día da Poesía, a Biblioteca e a ANPA do IES Illa de Ons propoñen ao alumnado do centro a participación no concurso de poesía e imaxe O teu mundo é unha poesía. Poetizas?, no que poderán presentarse creacións poéticas en galego, baseadas ou vinculadas a unha imaxe. Esta pode funcionar como elemento inspirador, como parte do poema, como poema en si mesmo…


BASES:


  1. Admítense obras en calquera tipo de soporte e técnica: papel, tea, colaxe, fotografía, creación dixital, audiovisual, performance, escultura…

  2. A temática é libre e cada alumno/a poderá presentar un máximo de tres obras.

  3. As creacións, escritas en lingua galega, deberán ser inéditas e entregaranse, antes do 16 de marzo de 2022, na biblioteca do centro. As obras deberán identificarse cun pseudónimo e con elas, nun sobre pechado co mesmo pseudónimo escrito no exterior, incluiranse os seguintes datos: título da obra, nome, apelidos e curso do/a autor/a.  

  4. O xurado estará constituído por persoal docente e non docente do IES Illa de Ons, algún membro da ANPA e por unha persoa relacionada co mundo da arte e da literatura.

  5. O fallo do xurado farase público o día 21 de Marzo, Día da Poesía, nun acto organizado na biblioteca do centro durante a hora do recreo. As obras finalistas serán expostas no centro e difundidas por distintos medios.

  6. Os traballos premiados recibirán cheques para trocar en distintos establecementos de Bueu. Outorgaranse tres premios por cada nivel educativo. De non contar co nivel axeitado, o xurado resérvase o dereito a deixar deserto algún premio.

  7. O feito de concursar neste certame implica a aceptación destas bases por parte do/a participante.

Ningún comentario: