Foto biblioteca

Foto biblioteca

13/02/19

VII Certame de relato curto

      Unha nova edición, a sétima, do certame literario de relato curto da FANPA (Federación de ANPA de centros públicos da provincia de Pontevedra), está en marcha.


     As bases do certame e o seguimento do calendario de entrega así como os relatos premiados e o libro publicado de cada edición están dispoñibles no web específico do VII Certame:
http://blogs.nontedurmas.org/certame/

       Os principais obxectivos deste certame son: fomentar a creatividade no alumnado, potenciar a expresión e comprensión escrita, estimular o uso do galego nas familias, facilitar as posibilidades de publicación a novos creadores/as, apoiar os escritores/as noveis e afeccionados/as, crear un espazo común e familiar para a creación literaria.
  • Os relatos deberán ser orixinais, inéditos, non premiados noutros certames, de temática libre e escritos en lingua galega. Cando se promovan dende os colexios e institutos, serán descartados os grupos de relatos de temática semellante.
  • Poderán presentarse todos os alumnos e alumnas dos centros públicos da provincia de Pontevedra de primaria, secundaria, bacharelato e formación profesional. Tamén poderán presentarse as persoas adultas (familiares, profesorado e alumnado universitario dos campus de Pontevedra e Vigo).
  • Cada autor/a só poderá presentar un relato que terá unha extensión mínima de 200 palabras e máxima de 300. Estará escrito en Times New Roman, de tamaño 12 pt. e interliñado de 1,5 liñas.
  • O prazo de envío dos textos finalizará o 28 de febreiro de 2018.

Ningún comentario: