Foto biblioteca

Foto biblioteca

29/02/08

Soidades de Ana


Considero que é un dos libros que máis me gustou. Este libro reflicte fielmente a realidade e as consecuencias de moitas tolerias que se fan inconscientemente e do apoveitamento dunha inocencia,a rebeldía e a falta de confianza nos pais que moitas veces queren un fillo/a exemplar

Mónica Rodríguez Juncal


Este libro a mín encantoume.

Trata sobre os problemas ao abortar dunha adolescente que a leva a morte debido a un círculo de erros consecutivos

Rebeca Fandiño Gómez 4ºB

Ningún comentario: