Foto biblioteca

Foto biblioteca

14/05/08Robinson
Crusoe
Gustoume o libro. Del apréndese o que podería pasar se ti quedases completamente só nunha illa no medio do Océano. É impresionante o modo en que queda Robinsion Crusoe. No libro afronta moitas aventuras das que a maioría danse cando queda nunha illa. Ali aprende a sobrevivir pasando por grandes apuros nos que a única esperanza de Robinson é deixar todo nas mans de Deus.Xosé Guerra Vilas 4ª

Ningún comentario: