Foto biblioteca

Foto biblioteca

24/01/22

Concurso de literatura. Letras galegas 2022.

A Escola Galega de Administración Pública convoca, un ano máis, o Concurso de literatura infantil e xuvenil do Día das Letras Galega 2022. • Participantes: poderán optar aos premios os nenos e nenas que teñan a súa vecindade administrativa en calquera dos municipios da Comunidade Autónoma de Galicia con idades comprendidas entre estas dúas categorías: de 9 a 11 anos e de 12 a 14 anos. A idade estará referida á data de finalización do prazo de presentación de traballos.
 • Contido: Os contos deberán redactarse en lingua galega e a súa temática será libre, á elección das persoas participantes. Os textos deberán ser presentados en folios A4, mecanografados por unha soa cara, a un espazo e medio, con formato de fonte Times New Roman, tamaño 12, e cunha extensión mínima dun folio e máxima de cinco.
 • Premios: en cada categoría existirán tres premios en metálico coa seguinte dotación económica:
  • De 9 a 11 anos:
   • 1º premio: 250 euros
   • 2º premio: 200 euros
   • 3º premio: 150 euros
  • De 12 a 14 anos
   • 1º premio: 250 euros
   • 2º premio: 200 euros
   • 3º premio: 150 euros
 • Presentación de solicitudes: presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (PR775A). Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.
 • Prazo: un mes contado a partir do día seguinte ao da publicación destas bases no Diario Oficial de Galicia.
Máis información no DOG do 18 de xaneiro.

18/01/22

O humor en Carlos Casares

     Durante estas semanas, o IES Illa de Ons  acolleu a exposición Sorrisos por un mundo. O humor en Carlos Casares, unha mostra formada por sete paneis que tratan distintos aspectos do humor e procuran responder preguntas como Que é? Como xorde? Cantos tipos de humor hai? Para que serve? Cal e a histo‐ ria do humor en Galicia?


    A exposición divídese en tres partes: a primeira trata de explicar o humor a partir da súa definición e características científicas esenciais (bioloxía, neuroloxía, sociedade, teorías sobre a súa finalidade…); a segunda trata de contextualizar a aparición no mundo do humor, así como de dar unha clase sobre o humor na literatura galega, desde a literatura popular ata os memes; e a terceira parte analiza a vida e a obra de Carlos Casares desde o humor, para pasar a desmitificar a figura do escritor mediante imaxes, fotografías e caricaturas aparecidas en prensa e durante as Letras Galegas de 2017.

A seguinte ligazón ofrece un libro-guía da exposición.

SORRISOS POR UN MUNDO. O HUMOR DE CARLOS CASARES

13/01/22

Textos vangardistas

    Durante as últimas semanas do trimestre pasado, o alumnado de 4º ESO estivo a traballar sobre distintos textos vangardistas na materia de Lingua e Literatura Galega. Tras analizar as técnicas utilizadas por diferentes autores, crearon as súas propias composicións con colaxes de textos e imaxes que seleccionaron de xornais e revistas.